Ceartas Legal

Juridische diensten

Over ons

Ceartas Legal is een jong, dynamisch en flexibel kantoor gespecialiseerd in juridische diensten voor particulieren en ondernemingen.

Welkom!

Ceartas Legal is een jong, dynamisch en flexibel kantoor gespecialiseerd in juridische diensten. Ons doel is het bieden van deskundige juridische ondersteuning tegen een betaalbaar tarief.

Juridische vragen en geschillen, iedereen kan er mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan conflicten in de werksfeer, over de huur van een woning of bedrijfspand, de aankoop van een product of geschillen in de zakelijke sfeer. Denk ook aan de juridische vragen en geschillen bij de vaststelling van een (letsel)schadevergoeding. Daarnaast kan het handelen (of niet-handelen) door de overheid leiden tot juridische vragen en geschillen. Besluiten die de overheid neemt kunnen bijvoorbeeld nadelige financiële gevolgen met zich brengen.

Bij juridische kwesties spelen wetten en regels een belangrijke rol. Deze zijn voor een buitenstaander vaak moeilijk te doorgronden. Ceartas Legal verschaft duidelijkheid in deze complexe vraagstukken, zodat u weet waar u aan toe bent. Wij voorzien u van een helder advies, staan u bij en als het nodig is voeren wij namens u procedures bij instanties om uw recht te halen. Wij beschikken over ruime kennis en ervaring op verschillende onderwerpen van het recht en het voeren van procedures. Ceartas Legal is laagdrempelig, betaalbaar, staat voor kwaliteit en deskundigheid en gaat voor het optimale resultaat.

Onze eerste beoordeling op basis van uw vraag of omschrijving van het geschil kost u niets en is geheel vrijblijvend. U zit dus nergens aan vast. Heeft u als particulier of als ondernemer een juridische vraag of bent u betrokken bij een juridisch geschil? Neem dan vandaag nog contact met ons op!

Het team van Ceartas Legal staat voor u klaar.

Flexibel

Wij benaderen juridische vragen en geschillen niet vanuit een vaste strategie, maar stemmen deze af op uw belangen, wensen en de specifieke omstandigheden.

Deskundig

Onze juristen zijn universitair opgeleid en hebben ruime ervaring opgebouwd in verschillende onderwerpen van het recht en met het voeren van procedures.

Betaalbaar

Wij vinden het belangrijk dat juridische hulp betaalbaar blijft. Wij houden onze eigen kosten laag, zodat we onze diensten tegen gunstige tarieven kunnen aanbieden.

Snel

Onze juristen gaan voortvarend te werk en pakken uw vragen direct op. In de meeste gevallen ontvangt u binnen 24 uur een antwoord op uw vraag.

Onze diensten

Ceartas Legal helpt u graag bij het voorkomen en oplossen van juridische problemen en geschillen.
Hieronder treft u overzicht van enkele diensten die wij hiervoor aanbieden.

Advies

Leg uw juridische vraag of uw situatie aan ons voor en wij laten u binnen 24 uur weten waar u aan toe bent. Deze intake is geheel vrijblijvend en kosteloos. In dit eerste advies beoordelen wij uw juridische positie, welke eventuele vervolgstappen wij adviseren en wat daarbij de eventueel te verwachten kosten voor u zijn.

Rechtsbijstand

Als u niet via een jurist, maar zelf met de wederpartij in contact wilt treden of als u zelf aan de slag wilt gaan met het oplossen van een juridisch geschil, dan kunnen wij u ook van dienst zijn. Wij kunnen met u meekijken en stukken voor u controleren of opstellen. Wij zorgen ervoor dat alles wat u doet juridisch goed in elkaar steekt.

Procesvoering

Indien u dat wenst kunnen wij de gehele procedure voor u uit handen nemen. Wij voeren de correspondentie met de wederpartij en als dat nodig is starten wij (gerechtelijke) procedures. Wij maken ons druk om uw zaak zodat u dat niet hoeft te doen. Uiteraard houden wij u voortdurend op de hoogte van de ontwikkelingen in uw zaak.

Bemiddeling

Bemiddeling is vooral aan te raden wanneer u een geschil hebt waarbij de communicatie tussen u en de wederpartij zodanig verstoord is dat een onderling gesprek of onderhandeling niet meer mogelijk is. Als onafhankelijke derde kan Ceartas Legal u bij elkaar brengen om onderling tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Documenten

Bij Ceartas Legal kunt u ook terecht voor uiteenlopende (juridische) documenten. Wij stellen documenten voor u op of controleren documenten die u hebt opgesteld. Onze juristen zorgen ervoor dat uw juridische documenten in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving en adviseren u over het beperken van risico’s.

Overige diensten

Bent u op zoek naar andere juridische diensten? Laat het ons weten. Wij zijn u graag van dienst.
Neem vandaag nog contact met ons op.

Onderwerpen

Hieronder treft u een overzicht van de onderwerpen waarin Ceartas Legal is gespecialiseerd.

Project Image 1
Arbeidsovereenkomst & Voorwaarden
Arbeidsovereenkomst & Voorwaarden

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden
Concurrentiebedingen
Pensioenpremie

Project Image 7
Beeindiging van overeenkomst
Beeindiging van overeenkomst

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Niet nakomen contractuele afspraken
Opzeggen van overeenkomsten
Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen door bedreiging, bedrog, dwaling of misbruik van omstandigheden

Project Image 2
Bescherming persoonsgegevens
Bescherming persoonsgegevens

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Verwerking van persoonsgegevens
Het opvragen van verwerkte persoonsgegevens
Het recht om persoonsgegevens te verwijderen
Het recht om persoonsgegevens te corrigeren

Project Image 3
Boetes
Boetes

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Bestuurlijke boetes

Project Image 4
Handhaving
Handhaving

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Toepassen van bestuursdwang
Last onder dwangsom
Boetes

Project Image 5
Letselschade
Letselschade

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Schade door ongeval
Materieele schade
Immateriele schade(smartengeld)

Project Image 6
Nadeelcompensatie
Nadeelcompensatie

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Compensatie voor nadeel als gevolg van overheidshandelen

Project Image 7
Nakoming van contractuele verplichting
Nakoming van contractuele verplichting

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Niet nakomen van contractuele afspraken
Schadevergoedingen

Project Image 8
Ontevredenheid over aankoop
Ontevredenheid over aankoop

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Garantie
Producten die niet aan de eisen voldoen
Aankoop retourneren
Schadevergoeding

Project Image 9
Ontslag
Ontslag

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Ontbinding arbeidsovereenkomst
Ontslag op staande voet
Ontslagvergoedingen

Project Image 9
Openbaarheid van bestuur (Wob)
Openbaarheid van bestuur (Wob)

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Openbaarmaking van overheidsinformatie

Project Image 9
Persoonsgebonden Budget (Pgb)
Persoonsgebonden Budget (Pgb)

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Aanvraag van Persoonsgebonden budget
Hoogte van Persoonsgebonden budget

Project Image 9
Planschade
Planschade

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Bestemingsplan
Compensatie voor schade als gevolg van wijzigingen in bestemmingsplan
Compensatie voor schade als gevolg van vrijstelling van bestemmingsplan

Project Image 9
Reizen
Reizen

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Compensatie bij vertraagde vlucht
Verloren baggage
Klachten over vakantieverblijf

Project Image 9
Salaris
Salaris

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Loonbetaling
Verlofuren

Project Image 9
Schade aan eigendommen
Schade aan eigendommen

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Schadevergoedingen

Project Image 9
Toeslagen
Toeslagen

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Kindgebonden budget

Project Image 9
Uitkeringen
Uitkeringen

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Uitkering wegens ziekte
Uitkering wegens werkloosheid
Bijstandsuitkering

Project Image 7
Vergunningen
Vergunningen

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Omgevingsvergunning
Bouwvergunning
Sloopvergunning
Horecavergunning

Project Image 9
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Ceartas Legal is u graag van dienst bij
vragen en geschillen over:

Toekenning voorziening maatschappelijke ondersteuning
Indicatie maatwerkvoorziening

Project Image 9
Overige
Overige

Heeft uw vraag betrekking op een ander onderwerp?

Laat het ons weten
Wij zijn u graag van dienst

Onze werkwijze

Wij benaderen juridische geschillen op een flexibele manier en stemmen onze werkwijze af op uw wensen en behoeften.
In het algemeen gaan wij daarbij als volgt te werk.

Stap 1

Intake

U legt uw vraag of geschil aan ons voor. Dit kan per mail via ons contactformulier of telefonisch. Indien u liever persoonlijk met onze juristen wilt spreken dan kan dat ook. Indien wij voor de beoordeling van uw vraag of geschil nadere informatie van u nodig hebben, dan nemen wij hiervoor contact met u op. U ontvangt vervolgens spoedig onze zienswijze op uw vraag of geschil. Kostenloos en vrijblijvend.

Stap 2

Beoordeling

Onze juristen beoordelen aan de hand van de door u verstrekte informatie uw juridische positie. U ontvangt een uiteenzetting van de mogelijke vervolgstappen, de haalbaarheid daarvan en de eventuele kosten die deze stappen met zich brengen. Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken voor eventuele vervolgstappen en voor onze diensten.

Stap 3

Aan de slag!

U heeft besloten om onze juristen voor u aan het werk te zetten. Een goede keuze! Met de juristen van Ceartas Legal bent u namelijk verzekerd van de juiste kennis en ervaring om uw juridische zorgen weg te nemen. Wij gaan voor u aan de slag en nemen daarbij uw belangen en wensen als uitgangspunt. Uiteraard houden wij u voortdurend op de hoogte van onze activiteiten en vorderingen in uw zaak.

Tarieven

Bij Ceartas Legal vinden we het belangrijk dat juridische hulp betaalbaar blijft. Dat zie je terug in onze tarieven.
Voordat we voor u aan de slag gaan geven wij u een overzicht van de kosten.

Intake

Gratis

 • Per mail, telefonisch of in persoon
 • Beoordeling en bepalen vervolgstappen
 • Inschatten haalbaarheid

No Cure

No Pay

 • Geen succes = geen kosten
 • Vergoeding bij succes afhankelijk van soort zaak
 • Succesfee - Fixed Fee - Uurtarief

Fixed Fee

Afspraak

 • Voor het opstellen van documenten en andere afgebakende opdrachten
 • Vooraf afgesproken bedrag
 • Geen verrassingen

Uur

Tarief

 • Vanaf € 99,- inclusief BTW
 • Geen bijkomende kantoorkosten
 • Vooraf inschatting van de kosten

Contact

Wilt u meer informatie, heeft u een juridische vraag of bent u betrokken bij een juridisch geschil. Neem vandaag nog contact met ons op.
Het team van Ceartas Legal staat voor u klaar.

Adres
 • Ceartas Legal
 • Goeman Borgesiuslaan 77
 • 3515 ET Utrecht
Contact